אודותינו

הארכיון והמוזיאון לתיאטרון ע"ש ישראל גור בירושלים, הוא מוסד המתעד את התרבות העברית, היידית והישראלית בדורות האחרונים כפי שהיא משתקפת בעולמו של התיאטרון היהודי והישראלי

קבלת קהל:

יום א, ג  - 14:00-10:00

יום ד - 16:00-12:00

הפקולטה למדעי הרוח, גוש 7,
האוניברסיטה העברית, הר הצופים,
ת"ד 24290 ירושלים 91240