ארכיון אודיו

אנשי תיאטרון מספרים על מפעל חייהם.
-פרויקט "תיעוד בע"פ" (האחרונים- בוידאו )