אוספים

 השםמספר בקטלוג
אבדורי חנן16
אדריאן ווקס79
אוקסנברג יוסף56
ארגון "מסד"44
ביאליק אילנה39
בלומנפלד דיאנה41
בן חיים צבי52
בן יוסף אברהם60
בן לוי שמואל22
בן עמי יעקב24
בן אמוס עמנואל64
בן עמרי שמעון31
בקר ישראל48
ברבן זאב5
ברגנר אליזבת47
ברוק שלמה68
בת דורי שולמית46
גור ישראל23
גילאון ברוך72
גיני אריה74
גרשוני ראובן1
דבל אטיין53
דה פיליפ אדיס43
דונת אליעזר2
דמארי סעדיה70
חוניג-כהן שושנה61
חירשפלד זלמן77
המאירית עדה62
וולף ארי אלף7
ורדי דוד36
ורדינה ריקה58
זלברצוויק זלמן50
זסלבסקיא ורה26
זקס אריה42
חוג חבימה י-ם21
טורקוב זירמונט67
טורקוב יונס32
כהנה שמואל20
לביא דרורה84
להד עזרא71
לוברני אהרון65
לוין דניה17
לופטגלס עמנואל59
לומעט ברוך11
לונדון בצלאל37
מורגן ראובן54
מילוא יוסף27
מיכאלס שלמה10
מילר ג'ויס9
מסקין אהרון19
מרגלית מאיר15
מרקס אביבה49
נאכבוש נח4
נאמן משנ51
נוגר אברהם73
נוז'יק יצחק25
נחתומי אברהם6
סגל גדליה63
סובול יהושע50
סיני אלי76
סילברמן אורנה ומרק80
סנש בלה35
סקלר הרי34
פיינברג יחזקאל13
פפר רבקה14
פרידלנד צבי16
רפאל צבי3
צמח דוד חנום18
צמח בנימין69
קדרי ברוך30
קונה יאן82
קיינץ ג'וזף29
פרנק בנו29
קרונגולד חיים28
קרמר סם8
רובין עמנואל83
רובינא חנה38
רוקם פרדי57
שאן נאוה55
שטסל משה81
שטרמר-הניג שושנה75
שפטיה לאה33
שרלינג יורי78
תיאטרון בברגן בלזן45
לאטרון יחודי לילדים בניו יורק12